Waldorfpedagogik

Vanadislundens Waldorfförskola drivs av Djurgårdens Waldorfskoleförening, som är en ideell förening. Waldorfpedagogiken utgår från Rudolf Steiners ideer hur en pedagogisk verksamhet kan utformas för att ge barnen möjlighet att utvecklas så allsidigt som möjligt, såväl sin vilja, känsla och tanke. Förskolan har en ekologisk grundsyn som omfattar allt från mat, material till miljö. Vanadislundens Waldorfförskola erbjuder en trygg omvårdnad som samtidigt utmanar och lockar till lek, aktivitet och upplevelser med alla sinnen.

Förskolan utgår från waldorfpedagogiska “En väg till frihet” och Iäroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Lek i rofylld miljö

Förskolan ligger i ett eget hus vid parken Blåkråkan på Roslagsgatan. Här finns 32 barn i två barngrupper för olika åldrar. Barnen ges möjlighet att leka och utvecklas i lugn och ro efter egen lust och eget intresse. Miljön på förskolan är ombonad med möbler och leksaker av naturmaterial. Den är anpassad efter barnens behov för att främja barnens lekro, kreativitet och gemenskap. Verksamheten har en genomtänkt dags-, vecko-, och årsrytm som ger barnen en uppfattning om tid och en känsla av sammanhang. Sånger, sagor, ramsor, lekar och aktiviteter följer årets gång. Barnen har ett stort inflytande över sin dag på förskolan genom egna val av sina aktiviteter och lekar. Barnens lek är betydelsefull och ges ett stort utrymme på förskolan. Genom leken vinner barnen kunskap om världen och en mängd färdigheter övas som socialt samspel, empati, fantasi, språk, matematik, teknik och motorik.

 

Utelek och odling

Barnen vistas ute i alla väder. Den näraliggande parken är lummig oas med blommande träd och buskar och gröna ytor att springa på. Här finns en stor sandlåda och lekskulpturer att klättra på. Förskolan har en egen skolträdgård i parken för odling av grönsaker, bär, blommor och örter. Vid utflykter finns tillgång till ett fint litet torp på Gärdet bland hästhagar och skog.