Med vind i seglen

WebMail SchoolSoft Organisation Kontakt

Idé och mål för Vanadislundens Waldorfförskola

Djurgårdens Waldorfförenings mål är att erbjuda en god Waldorfpedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och barnens lärande bildar en helhet, enligt den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-18.

Förskolan har ett uttalat ekologiskt förhållningssätt. Det gäller alltifrån mat, material, miljö och handlande så långt det är möjligt. Maten ges stor betydelse på förskolan. Den är vegetarisk och tillagas från grunden av en utbildad kock.