Historia och framtid

Idén om en waldorfskola på Djurgården föddes i sandlådan utanför Galärparkens Waldorfförskola, där tre trebarnföräldrar, Louise Kistner, Anna Waldenström och Sara Thavenius, satt med sina barn i Djurgårdens grönska och njöt av att de varje dag kunde lämna storstadens stress, asfalt och avgaser.

Tänk om alla, eller åtminstone några fler, barn i Stockholm kunde ha det så här bra. Idén om att starta en ny waldorfförskola och waldorfskola tog form och började planeras.

Idén, att skapa en skola där innerstadsbarnen fick vara utomhus

Efter några år med hårt ideellt arbete förverkligade Louise, Anna och Sara sina drömmar på riktigt genom att starta Vanadislundens Waldorfförskola (2005) och Djurgårdens Waldorfskola (2006) i ett sekelskifteshus på Roslagsgatan. Skolan var från början en kombinerad förskoleklass och förstaklass med åtta elever. Så småningom flyttade skolan till Gyllenstiernsgatan 10 vid norra Djurgården medan förskolan stannade kvar i huset.

Den moderna waldorfskolan mitt i samhället

Skolans första rektor, Laila Pietsch, och många andra har under årens lopp slitit hårt för idén om den moderna waldorfskolan mitt i samhället. Nu har Laila gått i pension och Louise flyttat till USA. Anna och Sara sitter dock fortfarande kvar i styrelsen till vilken de även haft förmånen att knyta personer med många värdefulla kompetenser. Merit Kempe efterträdde Laila Pietsch som rektor tillika förskolechef hösten 2010. From hösten 2016 tillträder Veronica Blixt Myrsell som rektor.

Skolan, som har cirka 200 elever totalt, har tillstånd att omfatta hela grundskolan och även förskoleklassen.

Välkommen till oss, en välmående waldorfskola/förskola

Skolan och förskolan är välmående och framgångsrik. Vi är stolta och glada för att så många föräldrar bejakar vår pedagogik och vill att deras barn skall ha sin skolgång just i vår skola. Välkommen till oss.

Kontakt

Vanadislundens Waldorfförskola Roslagsgatan 61, hus D1 SE-113 54 Stockholm forskolechef@waldorfskolan.se
08-40 300 400

Ⓒ2022 Vanadislundens Waldorfförskola. All rights reserved.

Våra partners