Viktig information till dig som vill söka till våra förskolor!

Vi följer Stockholms Stads riktlinjer när det gäller kö. De regler som gäller är syskonförtur och tid i kön.

From 3 oktober 2014 finns e-tjänsten ”Min barnomsorg” och nu ska du som förälder gå in direkt på Stockholms stads hemsida och ställa ditt barn i kö. Det gäller för ansökningar till alla verksamheter, både fristående och kommunala.

Öppettider och schema

Vi följer Stockholms stads riktlinjer för öppethållande av verksamheten

Ramtiden är klockan 6.30–18.30 alla helgfria vardagar utom

midsommarafton

julafton

nyårsafton

Förskolor nära varandra kan samarbeta kring att ha öppet tidiga morgnar och sena kvällar. Förskolan kan ha kortare öppettider om alla vårdnadshavares behov tas hänsyn till.

Under skollov kan förskolor vara stängda, om många barn är lediga. Då erbjuds ditt barn att få gå i en närliggande förskola.

Ett par gånger om året har förskolan planeringsdagar och personalmöten. Dessa tillfällen är förskolan stängd hela eller del av dagen. Då erbjuder vi ditt barn att gå i en närliggande förskola.

Ansök till våra förskolor via ”Min barnomsorg”
https://forskola.stockholm/e-tjanster/ 

För mer allmän information läs mer. Stadens kontaktcenter kan också svara på frågor från föräldrar, på telefon 08-508 00 508.
https://forskola.stockholm/ 

Kontakt

Vanadislundens Waldorfförskola Roslagsgatan 61, hus D1 SE-113 54 Stockholm forskolechef@waldorfskolan.se
08-40 300 400

Ⓒ2022 Vanadislundens Waldorfförskola. All rights reserved.