Waldorfpedagogik

Vanadislundens Waldorfförskola drivs av Djurgårdens Waldorfskoleförening som är en ideell förening. Waldorfpedagogiken utgår från Rudolf Steiners idéer om hur en pedagogisk verksamhet kan utformas för att ge barnen möjlighet att utvecklas så allsidigt som möjligt.  Förskolan har en ekologisk grundsyn som omfattar allt från mat till material till miljö. Vanadislundens Waldorfförskola erbjuder en trygg omvårdnad som samtidigt utmanar och lockar till lek, aktivitet och upplevelser med alla sinnen. Förskolan utgår från den waldorfpedagogiska texten ”En väg till frihet” och läroplanen för förskolan, Lpfö-18.

Lek i rofylld miljö

Förskolan ligger i ett eget hus vid parken Blåkråkan på Roslagsgatan.  Barnen ges möjlighet att leka och utvecklas i lugn och ro efter egen lust och intresse. Miljön på förskolan är ombonad med möbler och leksaker av naturmaterial. Miljön är anpassad efter barnens behov för att främja barnens lekro, kreativitet och gemenskap. Verksamheten har en genomtänkt dags-, vecko-, och årsrytm som ger barnen en uppfattning om tid och en känsla av sammanhang. Sånger, sagor, ramsor, lekar och aktiviteter följer årsloppet. Barnen har ett stort inflytande över sin dag på förskolan genom egna val av aktiviteter och lekar. Barnens egen lek är betydelsefull och ges ett stort utrymme på förskolan. Genom den fria leken vinner barnen kunskap om världen och övar många färdigheter så som socialt samspel, empati, fantasi, språk, matematik, teknik och motorik.

Utelek

Barnen vistas ute i alla väder. Vi är väldigt glada att vi har den näraliggande parken Blåkråkan precis brevid vår byggnad. Blåkråkan är lummig oas med blommande träd och buskar och gröna ytor att springa på. Här finns en stor sandlåda, lekskulpturer och en stenbänk där barnen samlas för morgonsamling. Barnen skapar med hjälp av sin fantasi egna världar och lekar i den välkända miljön. På sommarhalvåret äter barnen ofta mellanmålen ute och ibland även lunch.

Förebild och efterhärmning

Pedagogerna på förskolan är viktiga för barnens trygghet och utveckling och de förmedlar värdegrunden genom att vara goda förebilder för barnen. Barnen kan lära genom efterhärmning av vad de ser och upplever. De vuxna på förskolan strävar efter att utföra meningsfulla sysslor för att ge näring till barnens lek och en förståelse av världen. Återkommande inslag är olika hantverk, baka bröd, odla grönsaker och örter, vårda förskolan tillsammans och utflykter i skog och mark.

En dag på förskolan

Ett nära samarbete med barnens familjer är viktigt för barnens goda utveckling. Det omfattar exempelvis samtal, föräldramöten, firande av årstidsfester och andra aktiviteter som skötsel av skolträdgården i parken.

En dag på förskolan

Morgonen börjar med utelek i parken Blåkråkan. Barnen äter frukt eller dricker örtte och äter en smörgås. Efter detta leker barnen och de större ägnar sig även åt olika konstnärliga aktiviteter som målning, bivaxmodellering, dramalekar, dockspel, och eurytmi som är en form av rörelselek. Sedan följer en liten samling med någon aktuell aktivitet och årstidsinspirerade sånger, ramsor och ringlekar. Barnen äter lunch tillsammans och vilar sedan en stund på fårskinnsfällar och hör en saga berättad och toner från en lyra. Efter vilan är det lek och aktiviteter inne eller ute, mellanmål och utelek i parken avslutar dagen.

Kontakt

Vanadislundens Waldorfförskola Roslagsgatan 61, hus D1 SE-113 54 Stockholm forskolechef@waldorfskolan.se
08-40 300 400

Ⓒ2022 Vanadislundens Waldorfförskola. All rights reserved.