Välkommen till Vanadislundens Waldorfförskola

Vi håller på att bygger om vår hemsida. Vi beräknar vara klar i slutet av i mitten av oktober.

Kontakt

Vanadislundens Waldorfförskola

Roslagsgatan 61, hus D1

SE-113 54 Stockholm

E-post: forskolechef@waldorfskolan.se

www.vanadislunden.se

 

Hagaskolan – Waldorfskolan i Nationalstadsparken

Frösundaviks allé 15

169 70 Solna

Tel. växel: 08-40 300 400

www.waldorfskolan.se