Vind i seglen

Vi vill ge barnen vind i seglen...

…med en pedagogik som inspirerar till oberoende tänkande och eget skapande.Vi erbjuder kreativitet, musik och hållbarhetstänk i kombination med IT och framtidsvisioner. Verksamheterna bedrivs enligt waldorfpedagogikens principer, som välkomnar hela barnets och elevens lust att lära och växa.

Under respektive verksamhet kan du läsa mer om pedagogiken och hur vi arbetar.

Köanmälan

Kontakt

Vanadislundens Waldorfförskola Roslagsgatan 61, hus D1 SE-113 54 Stockholm forskolechef@waldorfskolan.se
08-40 300 400

Ⓒ2022 Vanadislundens Waldorfförskola. All rights reserved.