Waldorfpedagogik

Vanadislundens Waldorfförskola drivs av Djurgårdens Waldorfskoleförening, som är en ideell förening. Waldorfpedagogiken utgår från Rudolf Steiners idéer hur en pedagogisk verksamhet kan utformas för att ge barnen möjlighet att utvecklas så allsidigt som möjligt, såväl sin vilja, känsla och tanke. Förskolan har en ekologisk grundsyn som omfattar allt från mat, material till miljö. Vanadislundens Waldorfförskola erbjuder en trygg omvårdnad som samtidigt utmanar och lockar till lek, aktivitet och upplevelser med alla sinnen. Förskolan utgår från den waldorfpedagogiska läroplanen ”En väg till frihet” och läroplanen för förskolan, Lpfö-18.

Lek i rofylld miljö

Förskolan ligger i ett eget hus vid parken Blåkråkan på Roslagsgatan. Här finns 38 barn i tre barngrupper för olika åldrar. Barnen ges möjlighet att leka och utvecklas i lugn och ro efter egen lust och intresse. Miljön på förskolan är ombonad med möbler och leksaker av naturmaterial. Den är anpassad efter barnens behov för att främja barnens lekro, kreativitet och gemenskap. Verksamheten har en genomtänkt dags-, vecko-, och årsrytm som ger barnen en uppfattning om tid och en känsla av sammanhang. Sånger, sagor, ramsor, lekar och aktiviteter följer årets gång. Barnen har ett stort inflytande över sin dag på förskolan genom egna val av sina aktiviteter och lekar. Barnens lek är betydelsefull och ges ett stort utrymme på förskolan. Genom leken vinner barnen kunskap om världen och en mängd färdigheter övas som socialt samspel, empati, fantasi, språk, matematik, teknik och motorik.

Utelek och odling

Barnen vistas ute i alla väder. Den näraliggande parken är lummig oas med blommande träd och buskar och gröna ytor att springa på. Här finns en stor sandlåda, lekskulpturer och en backe att klättra i och att åka utför på vintern.

Förebild och efterhärmning

Pedagogerna på förskolan är viktiga för barnens trygghet och utveckling och de förmedlar värdegrunden genom att vara goda förebilder för barnen. Barnen kan lära genom efterhärmning av vad de ser och upplever. De vuxna på förskolan strävar efter att utföra meningsfulla sysslor för att ge näring till barnens lek och en förståelse av världen. Återkommande inslag är olika hantverk, baka bröd, odla grönsaker och örter, vårda förskolan tillsammans och utflykter i skog och mark.

En dag på förskolan

Ett nära samarbete med barnens familjer är viktigt för barnens goda utveckling. Det omfattar exempelvis samtal, föräldramöten, firande av årstidsfester och andra aktiviteter som skötsel av skolträdgården i parken.

En dag på förskolan

Morgonen börjar med utelek i parken Blåkråkan. Barnen äter frukt eller dricker örtte och äter en smörgås. Efter detta leker barnen och de större ägnar sig även åt olika konstnärliga aktiviteter som målning, bivaxmodellering, dramalekar, dockspel, och eurytmi som är en form av rörelselek. Sedan följer en liten samling med någon aktuell aktivitet och årstidsinspirerade sånger, ramsor och ringlekar. Barnen äter lunch tillsammans och vilar sedan en stund på fårskinnsfällar och hör en saga berättad och toner från en lyra. Efter vilan är det lek och aktiviteter inne eller ute, mellanmål och utelek i parken som får avsluta dagen.

En dag på förskolan

En dag på förskolan kan se ut så här: Morgonen börjar vanligtvis med utelek. Barnen samlas för att äta frukt och prata lite med varandra. Efter detta erbjuds en konstnärlig aktivitet eller något annat som är aktuellt bland barnen just då. Sedan hålls en samling med sånger och ramsor, ringlek och en saga. Barnen äter lunch och vilar sedan en stund och får då kanske höra lugna toner från en lyra och lite massage. Därpå följer lek inne eller ute, mellanmål och utelek som avslutar dagen.

Kontakt

Vanadislundens Waldorfförskola Roslagsgatan 61, hus D1 SE-113 54 Stockholm forskolechef@waldorfskolan.se
08-40 300 400

Ⓒ2022 Vanadislundens Waldorfförskola. All rights reserved.